INFORMATIONSSYSTEM

Från tvittar till transaktioner avslöjar EXALEAD dold information som man behöver för att förstå, delta samt agera.

Överbrygga avståndet mellan människor och dagslägets enorma diversitet av stordata

Inom företagen och på Internet förlitar sig mer än 110 miljoner människor världen runt på EXALEAD CloudView® för att söka, undersöka och analysera information på ett intuitivt sätt. Varför? Därför att EXALEAD CloudView är den enda som kan samla in, sortera och analysera enorma datamängder, oavsett om dessa är interna eller externa, strukturerade eller ostrukturerade, enkla eller komplexa - och leverera den informationen på ett sätt som gör den omedelbart förståelig för användarna i deras sammanhang, var och när som helst.

Produktportfölj

EXALEAD CloudView
EXALEAD CloudView är den enhetliga plattformen för åtkomst av information som utgör basen för alla EXALEAD-lösningar, från den allmänna sökmotorn på Internet (den fjärde i storleksordning i världen), till allmänna sökningar inom företaget och anpassade och vertikala sökbaserade tillämpningar. Mer information

EXALEAD OneCall 
På EXALEAD är vårt mål enkelt: leverera rätt information vid rätt tillfälle och på det mest intuitiva sättet. EXALEAD OneCall har utformats för operatörer och ansvariga för kontaktcentraler som utgör länken mellan ett företag och dess kunder. Mer information

Laurent Couillard,Chief Executive Officer, EXALEAD

EXALEAD:s teknologi förvandlar rådata till användbar information och passiva datakonsumenter till självsäkra beslutstagare. I en värld där vi drunknar i information är den här behandlingsprocessen avgörande: den främjar innovationen och förbättrar efektiviteten både hos enskilda och företag.

Laurent Couillard
Chief Executive Officer, EXALEAD