Analys av kundsupport och kundtjänst

Förnya kundsupport och kundtjänst med hjälp av data

Sammanställ, analysera och upptäck värdet med produktgenererade data ihop med kundinformation och aggregerade data i de system som kan användas under produktsupport och i verksamheten, och skapa på så sätt nya tjänster, ökad konkurrenskraft och nöjdare kunder.

  • EXALEAD OneCall ger en heltäckande översikt över kunderna och analysfunktioner. Det gör att du kan utnyttja data och information bättre och förbättrar samspelet med kunderna för bättre rekommendationer och engagemang.
    >> Upptäck EXALEAD OneCall