Digitala tillgångar

Plockar fram befintlig information som finns på olika platser i företaget och utnyttjar och återanvänder den

Organisationer måste kunna samla in, samköra och använda sina utspridda och skiftande digitala tillgångar – interna som externa, strukturerade som ostrukturerade, enkla som komplexa – och kunna leverera den informationen på ett sätt som gör att användarna alltid kan förstå den direkt i sin kontext. EXALEAD är utformad för företags- och webbleverans och omvandlar stora volymer av heterogena data från en mängd olika källor till meningsfull realtidsinformation. Det hjälper användaren att förändra sin verksamhet och uppnå konkurrensfördelar snabbare och till lägre kostnad än med traditionella programarkitekturer.

Digitala tillgångar
Utforska möjligheterna
Applikationer för stora datauppsättningar

Applikationer för stora datauppsättningar

Skapa nya tjänster genom att samla, analysera och upptäcka värde i systemgenererade data

Teknikaktiverade nyheter som sociala medier, mobilt datorarbete, stora datauppsättningar, öppna datakällor, kommersiella DaaS-erbjudanden och "Internet of Things" förändrar i grunden hur vi förstår och använder information och samspelet mellan människor. Många företag inser det, men att ta del av värdet i sådana trender är fortfarande enormt komplicerat och kostsamt, speciellt när det gäller att ta del av möjligheterna med de enorma mängderna av internetdata. Med EXALEAD kan organisationer möta efterfrågan på relevant och korrekt tillhandahållen information hämtad från olika webb- och företagskällor för stora datauppsättningar.

Utforska möjligheterna

Samspel med kunderna

Samla, visualisera och analysera information som ger bättre kännedom om och samspel med kunderna

Dagens kunder är mer välinformerade än någonsin och har höga krav på kundtjänst. Anställda på kontaktcenter och försäljare med kundkontakt måste kunna agera snabbt för att möta dessa krav och fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Men frågor från kunderna når företagen via en mängd olika kanaler, och de data som behövs för att besvara dem finns lagrade i många olika system och med olika teknik som inte alltid är anslutna till varandra. I nära samarbete med kunderna har EXALEAD utformat program för interaktion med kunder. De är skapade för att effektivt besvara kundernas frågor, lösa problem under det första samtalet, och minska den genomsnittliga samtalslängden – alla kritiska delar när det gäller att tillhandahålla bästa möjliga kundtjänst.

Samspel med kunderna
Utforska möjligheterna
Utvinning av webbinformation

Utvinning av webbinformation

Avslöjar dold information i ostrukturerade data

CloudView har en webbcrawlerfunktion och semantisk bearbetning som är speciellt utformade för webben, vilket gör den perfekt som backendserver för sökbaserade program som samlar information från webben.

EXALEAD innehåller en HTTP-spindel som utformats speciellt för att hantera den enorma mängden av olika typer av information på webben. Det ger organisationer ett unikt kraftfullt och intelligent verktyg för att utvinna kvalitetsinnehåll från Internet, inklusive strukturerade och ostrukturerade data. EXALEAD-användarna kan dessutom snabbt och enkelt förstärka sina applikationer med innehåll från EXALEAD:s offentliga webbaserade sökmotorindex.

Utforska möjligheterna