Kontakta en försäljare

Strategiska leverantörsrelationer

Noll produktproblem som målsättning

I dagens tillverkningslandskap är dina leverantörer en kritisk komponent i värdekedjan. Framgångsrika företag har insett vikten av att vårda leverantörsrelationerna och ser dem som samarbetspartner. Användarna av ENOVIA for Supply Chain ger sina företag möjlighet att dra nytta av kapaciteten i leverantörskedjan under hela produktlivscykeln och gör leverantörerna till en viktig del av produktutvecklingen. Funktionerna för leverantörskedjan gör att företagen kan låta leverantörerna delta på ett säkert sätt under hela produktlivscykeln.

Fördelar

 • Inköpssamverkan skapar en strategi där designen är formad för leverans med repeterbara och standardiserade direktmaterialinköpsprocesser som samtidigt ger leveranskedjan tillgång till den senaste designinformationen och ingenjörerna tillgång till värdefull leverantörsinformation
 • Uppföljning av leverantörsresultat förstärker partnerskapet genom att utforma, genomföra och följa kvalifikationsplaner för delar, leverantörsutvecklingsplaner och poängtabeller

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Collection Planner

  Lokalt på företaget
  Reagera snabbt på ändringar i säsongsbetonade krav och material och produkt
  Upptäck rollen
 • Collection Sourcing Manager

  Lokalt på företaget
  Bredda intressenters delaktighet i inköp för att förbättra den globala inköpsverksamheten
  Upptäck rollen
 • Collection Vendor Manager

  Lokalt på företaget
  Bättre samarbete mellan säljare och leverantörer med huvudkontoren för varumärket och återförsäljare
  Upptäck rollen