Kontakta en försäljare

Kvalitet och efterlevnad

Noll omarbetningar som målsättning

Effektivare kvalitetshanteringsmetoder har inneburit mer formaliserade processer för kvalitetsfrågor. Problemen kan identifieras på fältet, under utvecklingen eller i lanseringsprocessen. Vissa lösningar, t.ex. QFD (Quality Functional Deployment) och FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), är inriktade på olika verktyg för att förebygga kvalitetsproblem. Under många år har dessa discipliner och processer tippats utgöra mekanismen för att förebygga problem och hitta kvalitetsförbättringsmöjligheter.

Viktiga fördelar

  • Efterlevnadsdata kan delas med fler, för ökad medvetenhet och effektivare beslut.
  • Leverantörsdeklarationer integreras tidigt i utvecklingsfasen. 
  • Konstruktioner med materialefterlevnad samt övervakning i realtid.
  • Spårbarhet för hela utvecklingsprocessen som kan användas för konsekvensanalys.