Kontakta en försäljare

Produktplanering och programhantering

Inga produktfördröjningar som målsättning

Föreställ dig ett företag med 20 parallella projekt, 1 500 ingenjörer och 150 leverantörer. Dessutom tar ingenjörerna fram 5 000 nya komponenter per år! Med lösningarna inom produktplanering och programhantering från ENOVIA kan kunderna hantera även komplexa processer.

Med produktplanering och programhantering i ENOVIA får du ”osynlig styrning” som gör det enklare att upptäcka potentiella problem och risker innan de inträffar. Med osynlig styrning kan du genomföra projektuppdateringar som påverkar status.

Fördelar

  • Fastställ den bästa kombinationen av produktfunktioner som uppfyller marknadens krav och de lägsta ingenjörskostnaderna
  • Schemalägg och följ upp hela produktutvecklingsprocessen i realtid när arbetet är slutfört
  • Planera och hantera resurstilldelningar baserat på realtidsinformation om tillgänglighet