Kontakta en försäljare

Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

Skydda de immateriella rättigheterna

Företag ställs ofta inför komplexa frågor inom många områden när de ska utveckla och lansera komplexa produkter och tjänster. Det finns alltid en marknad för en bra idé, men möjligheterna kan finnas på många platser och kräva anpassningar för olika områden. Dessutom skapas immateriella rättigheter som speglar produkternas komplexitet, som specifikationer, materiallistor, krav, geometri, modeller osv. De processer som krävs för definitioner, modeller och genomföranden måste hanteras på rätt sätt för att produkterna ska kunna lanseras globalt och samtidigt. Ofta är det dessa immateriella rättigheter som befäster företagets konkurrensfördelar på marknaden. Ett företags förmåga att utnyttja och skydda dessa immateriella rättigheter är utan undantag avgörande för företagets kort- och långsiktiga framgång.

Viktiga fördelar

  • Utnyttja produktinformation från andra företagssystem genom att tillämpa deras immaterialrättsinformation för affärsprocesser för produktutveckling.
  • Organisera data på bästa sätt för respektive roll eller aktivitet.
  • Eliminera filbaserat datautbyte.
  • Placera den dagliga immaterialrättshanteringen hos användarna.
  • Klassificera immateriella rättigheter och efterlev säkerhetskrav för att uppfylla föreskrifter som ITAR.
  • Registrera historiken av dataåtkomst och hämtningar av viktiga immateriella egendomar.
  • Spåra hur immateriella egendomar använts för olika projekt och kunder.