Kontakta en försäljare

Global produktutveckling

Noll prototyper och materialfel som målsättning

Tillverkningsbranschen har gått in i en ny tidsålder och nyheter om produktlanseringar sprids snabbt till konsumenter i hela världen. Men om en ny produkt inte omedelbart är tillgänglig i en region går kunderna snabbt vidare till andra alternativ. Företag kan inte längre lansera en produkt i en del av världen för att senare lansera den på övriga marknader. En väl genomförd global lansering har blivit en absolut nödvändighet för företag som vill uppnå högre avkastning på investeringen. 

Viktiga fördelar

  • Samtidiga lanseringar innebär ökade volymer på de globala marknaderna, vilket ger snabbare vinster.
  • Marginalerna ökar eftersom storleksfördelar uppnås tidigare och prispremier maximeras.