Kvalitet och efterlevnad

Noll omarbetningar som målsättning

Effektivare kvalitetshanteringsmetoder har inneburit mer formaliserade processer för kvalitetsfrågor. Problemen kan identifieras på fältet, under utvecklingen eller i lanseringsprocessen. Vissa lösningar, t.ex. QFD (Quality Functional Deployment) och FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), är inriktade på olika verktyg för att förebygga kvalitetsproblem. Under många år har dessa discipliner och processer tippats utgöra mekanismen för att förebygga problem och hitta kvalitetsförbättringsmöjligheter.

Viktiga fördelar

 • Efterlevnadsdata kan delas med fler, för ökad medvetenhet och effektivare beslut.
 • Leverantörsdeklarationer integreras tidigt i utvecklingsfasen. 
 • Konstruktioner med materialefterlevnad samt övervakning i realtid.
 • Spårbarhet för hela utvecklingsprocessen som kan användas för konsekvensanalys.

ROLLER OCH ALTERNATIV

 • Materials Compliance Manager

  Hantera information om produkters efterlevnad av miljökrav och materialföreskrifter

  Visa mer
 • Supplier Materials Compliance Engineer

  Samla in materialdeklarationer från leveranskedjan för utlagda delar i produkter

  Visa mer
 • Materials Compliance Analysis

  Övervaka, analysera och kontrollera information om materialöverensstämmelse för bättre beslutsfattande

  Visa mer
 • Quality Manager

  Integrerat, slutet system för komplett kvalitetshantering från rapporter om bristande överensstämmelse till korrigerande och förebyggande...

  Visa mer
 • Quality Document Manager

  Dokumenthantering för samarbete över hela företaget med säkerställd regelefterlevnad

  Visa mer
 • Device Master Record Manager

  Tillhandahåller "levande" DMR för fullständig spårbarhet och automatiserad rapportering

  Visa mer
 • Regulatory Affairs Manager

  Snabbare förmarknadsgodkännande med effektiva dokumentinlämningar

  Visa mer