Produktplanering och programhantering

Inga produktfördröjningar som målsättning

Föreställ dig ett företag med 20 parallella projekt, 1 500 ingenjörer och 150 leverantörer. Dessutom tar ingenjörerna fram 5 000 nya komponenter per år! Med lösningarna inom produktplanering och programhantering från ENOVIA kan kunderna hantera även komplexa processer.

Med produktplanering och programhantering i ENOVIA får du ”osynlig styrning” som gör det enklare att upptäcka potentiella problem och risker innan de inträffar. Med osynlig styrning kan du genomföra projektuppdateringar som påverkar status.

Fördelar

 • Fastställ den bästa kombinationen av produktfunktioner som uppfyller marknadens krav och de lägsta ingenjörskostnaderna
 • Schemalägg och följ upp hela produktutvecklingsprocessen i realtid när arbetet är slutfört
 • Planera och hantera resurstilldelningar baserat på realtidsinformation om tillgänglighet

ROLLER OCH ALTERNATIV

 • Project Manager

  Koncentrera resurserna på leveransobjekt och lansera produkter framgångsrikt

  Visa mer
 • Project Team Member

  Involvera fler intressenter i viktiga projekt- och programbeslut

  Visa mer
 • Contract-based Program Manager

  Förbättra prestanda enligt kontraktet när alla krav driver teamet

  Visa mer
 • Contract Deliverable Manager

  Involvera fler intressenter i viktiga projekt- och programbeslut

  Visa mer
 • Project and DHF Manager

  Säkerställ färdigställande av designleveransobjekt över företagsreglerade värdeflöden

  Visa mer
 • Collection Sourcing Manager

  Bredda intressenters delaktighet i inköp för att förbättra den globala inköpsverksamheten

  Visa mer
 • Program Cost Manager

  I Program Cost Manager ges möjlighet till insamling, analys och samarbete i samband med kontraktbaserade program, projektkostnader och scheman.

  Visa mer