Global teknisk utveckling och produktsupporthantering

Product Architect ()

Product Architect fångar upp marknads- och teknikkrav och definierar och godkänner sedan reglerna för funktionskonfiguration för att fysiskt konstruera produkter. Product Architect säkerställer att konstruktionen utförs med fullständig förståelse för en produkts marknads- och teknikmål.

Hämta datablad

beskrivning

I och med att produkterna blir allt mer komplexa med dyra mekaniska, elektriska och programvarurelaterade funktioner kräver kunderna produkter som uppfyller deras unika behov till lägsta möjliga kostnad. För att ligga steget före de senaste innovationerna och marknadstrenderna måste företag gå över från traditionella konstruktionsprocesser till en metod som stödjer definitionen av konceptuell produktarkitektur för varierande konfigurationer. Man måste hantera tillväxten av befintliga produkter och samtidigt införa nya variationer som uppfyller de senaste marknadsbehoven.

Product Architect hjälper tillverkare av komplexa produkter att hantera produkternas konceptuella och kommersiella aspekter och maximera återanvändningen av befintliga immateriella rättigheter (IP) och tillgångar. Product Architect kan definiera en generisk produktarkitektur för att styra anpassade val och produktkostnader. Användarna kan definiera och hantera en förteckning med funktioner som standardiserar och driver igenom användning av delar och konstruktioner.

Företag använder ofta Product Manager, Product Architect och Product Engineer tillsammans för att utveckla och lansera rätt lösning vid rätt tidpunkt. Tillsammans gör de företaget mer effektivt och minskar tiden till marknad. Product Manager används för att uttrycka och planera företagets produktmål och strategi. Product Architect utformar systematiskt produktarkitekturen för att uppnå produktens mål och strategi. Product Engineer verkställer och implementerar fysiska lösningar som uppfyller konstruktionsmålen som angetts med Product Architect.