Global konstruktionshantering

Packaging Assets Manager ()

Packaging Assets Manager

Packaging Assets Manager gör att företag kan definiera sitt varumärkes enhetlighet med bibliotek som främjar återanvändning genom hela produktutvecklingen. Eftersom det krävs minimalt arbete kan bibliotekets definition anpassas snabbt och enkelt efter ändrade affärsbehov.

Hämta datablad

beskrivning

Allt mer komplicerade affärsförhållanden, produkter och processer påverkar verksamhetsmarginalerna och får företagen att söka affärslösningar som gynnar innovation och ger högre effektivitet. I de flesta branscher idag behöver nya produkter utvecklas mer komplext och snabbare än vad många företag hinner med att tillverka. Den takt i vilken företag behöver utveckla tillgångar för varumärkesenhetlighet förväntas dessutom gå om takten för förbättring av produktiviteten.  Studier har visat att effektiv hantering av produktinnehåll genom att möjliggöra återanvändning kan kapa upp till 70 % av konstruktionstiden (källa: "Reuse Impact on Time-to-Market", University of Tennessee).

En viktig förutsättning för att ta del av fördelarna med de bästa metoderna för global produktutveckling är att införa den infrastruktur som krävs för att katalogisera, hitta och hantera återanvändbara data. Ett ineffektivt system för återanvändning av produkter raserar de potentiella besparingarna. Ett system som inte passar företagets verksamhet och data eller är svårt att använda är heller inte effektivt även om det implementeras, och tiden för att skapa data i systemet går förlorad.

Med Packaging Assets Manager kan företag ta itu med ett antal viktiga affärsutmaningar när de inför ett system för återanvändning av produktinnehåll:

  • Snabbare produktutveckling och kortare tid till marknad genom återanvändning av konstruktions- och produktkomponenter och dokumentation
  • Ökad tillförlitlighet, högre kvalitet och lägre kostnad genom återanvändning av tidigare godkänd varumärkesenhetlighet
  • Bättre samarbete genom att användare i hela företaget kan hitta och lägga till egen varumärkesenhetlighet