Konfigurationshantering

Configuration Management for BOM

Configuration Management for BOM används av tillverkare som har låga volymer och mycket komplexa produkter till att definiera en till 150 % konfigurerad materialspecifikation för konstruktion (EBOM) med effektivitetsvärden för komponenterna. Sedan kan användarna utnyttja anpassade eller standardiserade produktkonfigurationer till att filtrera och visa en helt löst EBOM.

beskrivning

Configuration Management for BOM är ett tillägg till Product Engineer och ger avancerade funktioner för att definiera, navigera, filtrera och uppdatera konfigurerade materialspecifikationer utifrån produktenhet, funktionsalternativ, produktversion, milstolpar, och/eller kontextens datumeffektivitet. Configuration Management for BOM fungerar ihop med CATIA® 3DEXPERIENCE®. Det ger synkronisering med CATIA-konfigurerade produkter vilket förenklar produktutvecklingen. Användarna kan verifiera konstruktionsinformationen och BOM-informationen samtidigt genom att tillämpa produktkonfigurationsfilter på produktstrukturen i 3D, den konfigurerade materialspecifikationen eller båda.

Med Configuration Management for BOM kan företag ta itu med viktiga utmaningar i produktutvecklingen, som:

  • Fel på grund av hantering av unika EBOM för mycket varierande produkter.
  • Fel under manuell omvandling av varje produktkonfiguration till en färdigställd konstruktions- och EBOM-struktur.
  • Fel under manuell omvandling av kundorder till produktionsorder för variantprodukter.
  • Ofullständig påverkansanalys och avbrott i ändringspropagering av konstruktioner.
Configuration Management for BOM