Lösningarna ENOVIA V5 DMU

Vi erbjuder er 5 lösningar färdiga att använda, från visualisering till komplex produktsimulering. Dessa lösningar används idag av tusentals kunder. Ta reda på mer genom att klicka på en av dem här nedanför.

5 processbaserade erbjudanden

V5 DMU for 3DMaster Support

Målsättning: Visualisera och få åtkomst till all teknisk information i 3D.

Fördel: Förbättrat samarbete och minskad användning av pappersritningar.

V5 DMU for Design Review

Målsättning: Identifiera, lösa och spåra utformningsproblem som uppstår under produktutvecklingsprocessen.

Fördel: Färre konstruktionsfel, exaktare beslutsprocess, minskat antal fysiska prototyper.

V5 DMU for Advanced Product Simualtion

Målsättning: Simulera produktens mekanismer och monterings- och nedmonteringsgenomförbarhet.

Fördel: Färre konstruktionsfel, underlättat beslutstagande beträffande komplexa produkter, och minskat antal fysiska prototyper.

V5 DMU for Human Simulation

Målsättning: Simulera produktens ergonomi.

Fördel: Tidigare validering av interaktionen människa - produkt, bättre ergonomi, minskat antal fysiska prototyper.

V5 DMU for Realistic Appearance Simulation

Målsättning: Simulera produktens visuella utseende.

Fördel: Validering av produktens utseende på ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen, ett mer anpassat svar på kundernas krav och minskat antal fysiska protoyper.