Små och mellanstora företag

Mellanmarknaden föredrar lösningar som är inriktade på att lösa deras industriella problem omedelbart. Små och mellanstora företag söker produkter som stöder deras processer för att få en låg tillverkningskostnad. På ENOVIA är vi vana vid att hantera de specifika affärsutmaningar som mellanstora företag som vill använda sig av PLM-lösningar är utsatta för.

ENOVIA: Anpassa PLM för små och mellanstora företag

Även om mellanstora företag har behov som liknar de man finner hos större företag och även om de förstår vikten av PLM, har de ändå vissa problem med att implementera PLM, och då i första hand:

  • Begränsade IT-resurser för tjänster och utbildning
  • Motstånd till ändringar av standardmässiga driftprocedurer
  • Okända totalkostnader
  • Störningar i användarnas dagliga arbete

 

Under flera år har ENOVIA målinriktat sina lösningar för mellanstora företag, genom att:

  • Ta hänsyn till både finansiella och kompetensmässiga behov  – erbjudanden som är färdiga att användas med hjälp av Express-paketen som är snabba att implementera och lätta att lära sig - inte en nedskalad version av en större lösning.
  • Växa successivt – med en ojämförlig bredd av PLM-lösningar tack vare vårt stora produktutbud för bil- och flygindustrin, industriell utrustning, högteknologi, medicinsk utrustning m.m.
  • Använda expertis i form  av erfarenhet från fältet – med över 13 år på mellanmarknaden och över 6000 kunder i hela världen.
  • Behandla alla PLM-behov på alla stadier – med kärnprodukter från SmarTeam för samverkande produktdatahantering (PDM) och komplett PLM-system, från idé till färdig produkt, idealisk för att användas inom produktutformning, teknisk konstruktion och företagsadministration.
  • Möjliggöra snabb avkastning på investeringar, och låga ägandekostnader – samt full flexibilitet för att anpassa sig till företagets arbetssätt och den låga totala ägandekostnaden.
  • Tillhandahålla ett internationellt stöd- och distributionsnätverk  – kontakta oss för hänvisning till en representant i din region.

SMARTEAM ENGINEERING EXPRESS

Upptäck hur du kan förenkla dagliga ingenjörsprocesser och lansera dina produkter i förväg.

SDE for Multi-CAD

Upptäck hur ENOVIA SmarTeam ger mellanmarknaden en ny möjlighet att optimera samverkande multi-cadbaserad konstruktion.

ENOVIA V5 DMU SOLUTIONS

Upptäck hur V5:s virtuella prototyper (DMU) kan accelerera beslutstagandet som gör att tidsschemat kan respekteras, och bättre kunna kontrollera kostnader samt möjliggöra  innovation.

SDE for CATIA


Upptäck hur ENOVIA SmarTeam ger mellanmarknaden en ny möjlighet att optimera  samverkande CATIA-baserad konstruktion.