Transport- och fordonsindustrin

Dassault Systèmes lösningar för transport- och fordonsindustrin möjliggör de stora förändringar som många globala ledare söker. Våra marknadsledande applikationer har under årtionden legat till grund för omfattande produktkonstruktion och -tillverkning.

ENOVIA:s lösningar för transport och rörlighet tillhandahåller funktioner för kunder som behöver konstruktionsdatahantering, produkt- och programhantering, kravhantering och leverantörssamarbetslösningar för att kunna möta verksamhetsmålen.

Med produktplanering och programhantering i ENOVIA får du ”osynlig styrning” som gör det enklare att upptäcka potentiella problem och risker innan de inträffar. Med osynlig styrning kan du genomföra projektuppdateringar som påverkar status.

När du lanserar en produkt får kunder över hela världen veta det omedelbart. Det ökar behovet av att koordinera leveranser – var du än befinner dig. En väl genomförd global lansering har blivit en absolut nödvändighet för företag som vill uppnå högre avkastning på investeringen.

Effektiva metoder för kvalitetskontroll har utvecklats till formella processer vars syfte är att säkerställa att produkterna uppfyller kundernas förväntningar och regleringar och bestämmelser. Dessa olika discipliner har genom åren utvecklats till en mekanism för förebyggande av problem och allmänna förbättringar.

Utnyttjandet och skyddandet av de globala immateriella rättigheter som skapas dagligen på företagets olika kontor är avgörande för företagets framgång på kort och lång sikt.

I dagens upplevelseekonomi är kundernas aktiva deltagande en integrerad del av produktutvecklingen. Det kravdrivna ENOVIA-systemet gör att alla berörda parter får insyn.