ENOVIA-lösningar per bransch

Beprövade lösningar för dina utmaningar

ENOVIA bygger på 3DEXPERIENCE och innehåller ledande samarbetsapplikationer för alla branscher – en lösning som främjar kreativitet och effektivitet i verksamheten.

ENOVIA har under lång tid försett flyg- och försvarsindustrin med företagslösningar för produktens hela livscykel.

Dassault Systèmes har lång erfarenhet av att skapa förbättringar inom tillverkningsindustrin och vi har lösningar för byggbranschen som hjälper till att förverkliga ”byggandets industrialisering”.

Det här systemet från Dassault är riktat till konsumentbranschen och ger företag som är verksamma inom konsumentprodukter och detaljhandeln bästa möjliga miljö för att samarbeta med intressenter, inklusive konsumenter, för att skapa inspirerande produkter.

Se hur Dassault Systèmes kan hjälpa ditt företag att skapa bättre, snabbare och smartare konsumentinriktade innovationer.

Med utgångspunkt i de avancerade tekniker som har revolutionerat företag inom flyg- och fordonsindustrin levererar Dassault Systèmes bästa möjliga digitala teknik för utmaningarna inom energi- och processindustrin.

Dassault Systèmes speciallösningar för banker, finansmarknaden och försäkringsföretag skapar nya möjligheter genom produktinnovation, analyser och kundinformation.

Med Dassault Systèmes högteknologiska lösningar kan vi på nya sätt uppmuntra kunder, medarbetare och partner att uppfinna, utforma, konstruera, tillverka, sälja och tillhandahålla service för produkter.

Med lösningar drivna av 3DEXPERIENCE-plattformen och som är särskilt anpassade till den industriella utrustningsmarknaden ser Dassault Systèmes fram emot att möta kommande kunders krav.

Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar för biovetenskap handlar om att ge produkter liv. Vi gör innovativa och virtuella 3D-konstruktioner tillgängliga för patienter, läkare och andra områden med relevans för forskning, regelverk och klinisk verksamhet.

 

 

Dassault Systèmes branschlösningar för sjöfarts- och offshoreindustrin skapar och levererar effektivare hållbara innovationer utan att riskera budgetar och deadlines.

Dassault Systèmes lösningar för transport- och fordonsindustrin möjliggör de stora förändringar som många globala ledare söker. Våra marknadsledande applikationer har under årtionden legat till grund för omfattande produktkonstruktion och -tillverkning.