Funktioner

Produktplanering och programhantering

Inga produktfördröjningar som målsättning

Föreställ dig ett företag med 20 parallella projekt, 1 500 ingenjörer och 150 leverantörer. Dessutom presenterar ingenjörerna 5 000 nya delar per år! Med lösningarna inom produktplanering och programhantering från ENOVIA kan kunderna hantera även komplexa processer.

Produktplanering och programhantering i ENOVIA ger dig en ”osynlig styrning” som gör det enklare att upptäcka potentiella problem och risker innan de inträffar. Med osynlig styrning kan du genomföra projektuppdateringar som påverkar status.

Produktplanering och programhantering
Utforska möjligheterna
Global produktutveckling

Global produktutveckling

Fria prototyper och materiallistor som målsättning

Tillverkningsbranschen har gått in i en ny tidsålder och nyheter om produktlanseringar sprids snabbt till konsumenter i hela världen. Men om en ny produkt inte omedelbart är tillgänglig i en region går kunderna snabbt vidare till andra alternativ. Företag kan inte längre lansera en produkt i en del av världen för att senare lansera den på övriga marknader. En väl genomförd global lansering har blivit en absolut nödvändighet för företag som vill uppnå högre avkastning på investeringen.

Visa alla områden

Kvalitet och efterlevnad

Noll omarbeten som målsättning

Effektivare kvalitetshanteringsmetoder har inneburit mer formaliserade processer för kvalitetsfrågor. Problemen kan identifieras på fältet, under utvecklingen eller i lanseringsprocessen. Vissa lösningar, t.ex. QFD (Quality Functional Deployment) och FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), är inriktade på olika verktyg för att förebygga kvalitetsproblem. Under många år har dessa discipliner och processer tippats utgöra mekanismen för att förebygga problem och hitta kvalitetsförbättringsmöjligheter.

Kvalitet och efterlevnad
Utforska möjligheterna
Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

Skydda de immateriella rättigheterna

Företag ställs allt oftare inför komplexa frågeställningar på grund av utvecklingen och lanseringar av komplexa produkter och tjänster. Det finns alltid en marknad för en bra idé, men den kan finnas på många platser, och den kan kräva variationer för olika områden. IP fångar dessutom produkternas komplexitet, som specifikationer, materiallistor, krav, geometri, modeller osv. De processer som krävs för definitioner, modeller och genomföranden måste hanteras på rätt sätt för att produkterna ska kunna lanseras globalt och samtidigt. Ofta är det dessa immateriella rättigheter (IP) som befäster företagets konkurrensfördelar på marknaden. Ett företags förmåga att utnyttja och skydda dessa IP-rättigheter är utan undantag avgörande för företagets kort- och långsiktiga framgång.

Utforska möjligheterna

Strategiska kundrelationer

Noll produktproblem som målsättning

I dagens upplevelseekonomi tar kunderna en mer aktiv roll och kommunicerar krav och önskemål för de produkter som de slutligen köper. Fenomenet kräver en förmåga att göra kundkraven till en naturlig del av produktutvecklingsprocessen och inte en efteranalys. Det kravdrivna ENOVIA-systemet för produktutveckling är en miljö där kundkraven är transparenta för alla berörda parter

Strategiska kundrelationer
Utforska möjligheterna