Information om DraftSight V1R5.2

Information om senaste versionen av DraftSight.

Mars 2014: DraftSight V1R5.1, en kvalitetsversion finns nu tillgänglig. För att se information om den nya versionen och en lista över lösta problem, gå till DraftSight community.

Klicka här för att ladda ned V1R5.1 nu.

 

Januari 2014: Vi har nöjet att presentera DraftSight V1R5.0, med nya funktioner för de olika versionerna - den kostnadsfria, företagspaketet och den professionella versionen av DraftSight.

Vad är nytt i V1R5.0?

Gratisversionen av DraftSight inkluderar nu:

 • Sökalternativ: med den här nya funktionen behöver man bara skriva in vad man söker i sökrutan (menyn Options), så får man sökvägen till det man söker i dialogrutan.
 • Integrering i iQuestions: Med hjälp av fliken Community, logga in på DraftSight SwYm community för att söka och ställa frågor i iQuestions.
 • Normöverensstämmande ritningar: Använd kommandot VerifyStandards för att kontrollera att aktuella ritningar överensstämmer med normer inom branschen, företaget och hos kunderna. Kommandot kontrollerar om namn och egenskaper i Layers, LineStyles, DimensionStyles, och TextStyles i den aktuella ritningen överensstämmer med dem som finns i associerade standardfiler. Användare kan ersätta ej normöverensstämmande element så att de överensstämmer med normerna, markera dem för att ignoreras eller låta dem vara som de är. Det är rekomenderat att använda kommandot "Clean" för att radera oanvända objekt innan man aktiverar kommandot VerifyStandards.
 • Snabbgruppering: Använd kommandot QuickGroup för att snabbt skapa EntityGroups.
 • Musrörelser: Stöder nu Mouse Gestures för Mac och Linux.
 • Förbättrade prestationer: Förbättrade prestationer av Pan och Zoom.

 

Erbjudandena av DraftSights företagspaket och professionella paket inkluderar nu följande kompletterande förbättringar:

 • PDF-underlag: Använd kommandot AttachPDF för att länka sidor av ett PDF-dokument till en ritning. Kommandot länkar den angivna filen som en referens till den aktuella ritningen.
 • Batchutskrifter: Använd kommandot BatchPrint för att skicka en uppsättning ritningar och ark till skrivarna. Användarna kan spara sådana batchutskrifter i listfiler - Batch Print List (*.bpl) för användning vid ett senare tillfälle.
  • OBS! Man kan endast göra batchutskrifter som har associerade PageLayouts och utskriftskonfigurationer, antingen direkt för särskilda ark eller genom PageLayouts som lagrats i andra ritningar/utskriftskonfigurationer som lagrats i utskriftskonfigurationsfiler. Dessutom måste användaren ange en skrivare i varje PageLayout och utskriftskonfiguration som används i batchutskrifterna.
 • Beräkning av massaegenskaper: Använd kommandot GetMassProperties för att beräkna och visa regionernas massaegenskaper. Kommandot avger en rapport om inkluderad area, perimeter och centroid (mittpunkt) av angiven region. Dessutom visas information om det personanpassade koordinatsystemet (custom coordinate system (CSS)) för regionen (namn och ursprung av CCS samt definition av X-, Y-, och Z-axlarna).
 • Makroregistrering: det snabbaste och lättaste sättet att starta programmering med DraftSight API är att registrera en makro som innehåller DraftSight API-signaler som motsvarar de åtgärder som utförs interaktivt i DraftSight.
 • Förbättringar av Toolbox:
  • Granskningstabell: En dokumentgranskning kan läggas till stegvis i en alfabetisk eller numerisk sekvens och kan länkas till en granskningssymbol.
  • Stöder ytterligare 3 kategorier av hål. Dessa kategorier är: hål (enkelt), gängat hål och springa.
  • Kommandon med ytterligare nyckelord för alternativ.  Dessa extra nyckelord motsvarar olika metoder för att skapa som finns tillgängliga för särskild hårdvara eller håltyp. En metod kan ändras i hårdvaran eller i dialogrutan och appliceras initialt för att sätta in block som förinställt nyckelord. Metoderna kan också bytas ut kontinuerligt med hjälp av nyckelord utan att behöva gå tillbaka till dialogrutan eller för att göra om kommandot.
  • Tillägg av nya bubbelformer: triangel, sexkant, ruta, romb, femkant, femsidig flagga, triangelformad flagga, understruken, fyrkant, cirkel och inspektion. Stöder redigering av materiallistor.

Systemkrav:

Ingen ny hårdvara eller nya grafikkrav. För minimisystemkrav, klicka här.
OBS! föråldrade styrrutiner kan behöva uppdateras.

Operativsystem:

 • Stöder numera Mac 10.9 (Maverics).
 • Mac 32-bit OS stöds inte längre. Mac 64-bit stöds däremot, se information i DraftSight community.

Aktivering:

 • Inga ändringar. Aktiveringsdialogen (*endast* i gratisversionen) visas fortfarande vid start.

För att se listan över lösta problem, eller för att skicka in en iQuestion till DraftSights team av supporttekniker, kan du logga in till vår swYm community.