DraftSight®, senaste versionen: DraftSight 2015

Se till att du har den senaste versionen av DraftSight. Informationen visas nedan.

Oktober 2014: DraftSight 2015 finns nu tillgängligt. Om du vill läsa versionskommentarerna och visa en lista med lösta problem kan du besöka DraftSight-forumen.

Klicka här för att ladda ned DraftSight 2015 nu.

Vilka nyheter finns i den kostnadsfria versionen av DraftSight?

 • Senaste dokument: Tryck på F4 på tangentbordet för att se de 12 senaste ritningsfilerna grafiskt i fönstret. Klicka bara på bilden för att öppna en specifik fil.
 • Förbättrad tabellredigering: större flexibilitet vid redigering och infogning av tabeller.

 

Professional Pack- och Enterprise Pack-erbjudandena för DraftSight omfattar nu följande ytterligare förbättringar:

 • Power Trim: beskär och utöka objekt genom att helt enkelt dra pekaren över det objekt som ska ändras. Du behöver inte välja gränslinjer.
 • Dimensionspalett: Uppdatera formateringen för alla dimensioner på plats utan att behöva använda egenskapspaletten.
 • Rotera-flytta-kopiera: En av de mest efterfrågade uppdateringarna av DraftSight. Användarna kan nu rotera, flytta, kopiera och även storleksanpassa objekt med ett kommando.
 • Ta bort dubbletter: Rensa ritningsfiler genom att ta bort linjer som skapats ovanpå befintliga linjer. Med det här kommandot slås objekten ihop för eventuella linjer som överlappar varandra.
 • G-Code Generator: Ger användare möjlighet att skapa en G-Code-kod för maskinbearbetning av komponenten. G-Code är ett NC-programmeringsspråk (Numerically Controlled), som används för styrning av automatiserade maskinbearbetningsverktyg.
 • Uppdaterad verktygslåda:
  • En omstrukturerad och förenklad alternativmeny, där användarna får åtkomst till en central alternativdialogruta för alla inställningar för verktygslådan.
  • Skruvförband: infoga fästanordningar som är typiska i monteringsritningar. Fästanordningarna innehåller alla nödvändiga komponenter, till exempel skruvar, brickor och muttrar.
 • Uppdaterat konstruktionsbibliotek: navigera till valfri fil och välj ett block, ett textformat, en linjestil eller ett dimensionsformat för den aktuella filen.


Systemkrav:

Inga nya maskinvaru- eller grafikkrav. Om du vill läsa de minsta systemkraven kan du klicka här.
Obs! Äldre grafikdrivrutiner kan behöva uppdateras.

Operativsystem:


 • Stöd för 64-bitars Linux har lagts till
 • Stöd för 32-bitars Linux har tagits bort
 • Stöd för Microsoft® XP har tagits bort


Om du vill se listan över lösta problem eller skicka en iQuestion-fråga till DraftSights tekniska support kan du logga in på vår swYm-community.