Produktion och kvalitetskontroll för rotorblad i kompositmaterial

Försöker du förstå och förebygga tillverkningsfel för rotorblad i kompositmaterial? DELMIAs lösning för Produktion och kvalitetskontroll av rotorblad i kompositmaterial kan säkerställa kontinuerlig processövervakning och tillföra justeringar i realtid vid ändrade villkor.

Förstå och förebygga tillverkningsfel

DELMIAs lösning Composite Blade Production and Quality Control underlättar korrektiva och förebyggande åtgärder vid kvalitetsproblem i tillverkningen av rotorblad i kompositmaterial. Lösningen gör det möjligt att snabbt samla in data från verkstadsgolvet i realtid och identifierar snabbt de djupgående orsakerna för felen.
Composite Blade Production and Quality Control - den här lösningen har unika funktioner för detektion och förebyggande av kvalitetsrisker under tillverkningen av rotorblad i kompositmaterial. Dess förtjänster är baserade på analysen av datahistorik i verkstaden och på regler som validerats av experter. Lösningen bygger på en kontinuerlig processförbättringsmetodik som är datadriven och regelbaserad, för tillverkning av rotorblad för vindturbuner. Genom att ta hänsyn till den kvantifierade effekten av processvariablerna, kan lösningen tillföra avancerade alarm angående potentiella problem, vilket gör det möjligt för tillverkarna att justera processerna i realtid.

Användare av lösningen DELMIA för energi- och processindustrin, för tillverkning och kvalitetskontroll av rotorblad i kompositmaterial:

  • Kvalitetsingenjörer

Titta igenom vårt bildgalleri

Kvalitetsingenjörer