DELMIA Version 6 utsläpp 2013x

En 3DEXPERIENCE för globala produktionssystem - för en hållbar utveckling.

 

Huvudsakliga fördelar

Användare av DELMIA V6R2013x kan nu utnyttja en samverkande 3DEXPERIENCE för innovation och produktion som omfattar alla aktörer i tillverkningscykeln. Den täcker virtuell process- och systemdefinition, uppläggning av monteringsceller, optimering, schemaläggning och drift, liksom underhåll av produktionssystem i realtid. Här nedanför hittar du höjdpunkterna i Version 6 2013x.

 


Nya produkter

DELMIA Robotics Spot Welding

DELMIA Marine and Offshore Manufacturing Planning (MOG) utgör grunden för alla V6-tillverkningslösningar för skeppsbyggeri och ger processplanerare en dedikerad miljö för att utföra planeringen av de olika delarna och definiera stora tillverkningsmonteringar. Med en enhetlig datamodell och en enda arbetsbänk underlättar denna lösning samarbetet mellan de olika avdelningarna för tillverkningsplaneringen. MOG ligger också till grund för detaljerade planeringsprodukter avsedda för avdelningarna för strukturer, värme, ventilering och luftkonditionering, rördragning och elsystem.

 

DELMIA extends openness further through the publishing of documented APIs.

Med hjälp av DELMIA Ergonomics for Vehicle Design (EVD) kan konstruktörer effektivt förutse passagerarställningar med virtuella 3D-dockor. Med hjälp av dessa i den virtuella V6-miljön kan de utvärdera hur människor interagerar med säten, utrymmen, kontroller och styranordningar i ett fordon under konstruktion. Tack vare denna lösning kan man förutsäga ställning och nåbarhet för specifika grupper ur en databas. EVD kan påvisa ställningar och komfortproblem vid den mest kostnadseffektiva tidpunkten - när konstruktionsprocessen precis har påbörjats och man ännu inte kan testa med verkliga personer.

Produktförbättringar

Delivery of validated robot models robot programmers can perform accurate cycle-time analysis earlier in their development process.

DELMIA Robotics Offline Programming (ROP) ger robotprogrammerare möjlighet att snabbt generera program för produktionsrobotar med hjälp av det nya nativa robotspråket (NRL) Teach. Detta språk gör det möjligt att utveckla robotprogram direkt i V6 genom att använda automatens nativa programmeringsspråk utan att behöva lära sig och översätta ett allmänt simuleringsspråk.

 

DELMIA V6R2013 continues to advance hard material machining strategies.

DELMIA Process Planning (PRP) Med integreringen av automatisk bandbalansering, har processplanerare inom transport & rörlighet ett rikt utbud av funktioner för att balansera processer för löpande band för bilindustrin. DELMIA Automatic Line Balancing presenterar data på ett visuellt intuitivt och grafiskt intensivt sätt som är lätt att använda, och som gör det möjligt att påvisa den automatiska balansen utifrån processgrafik och andra begränsningar, liksom att kunna visa materialplaneringen och de manuella ombalanseringsprocesserna.