DELMIA - virtuell produktion för större prestanda

DELMIA V5-6R2014 - Förbättrade lösningar för digital tillverkning och verkstadsgolvet tack vare  DS högpresterande PLM-system och vikten av våra partnerskap.

DELMIA V5-6R2014

DELMIA V5 lansering V6R2014 för digital tillverkning gör det möjligt för tillverkarna att interagera med fabriksprocesserna på ett tidigt stadium i konstruktionsprocessen och månader före produktionsstarten. Ingenjörer, ledningen och andra intressenter kan få en 3D-bild av det slutliga resultatet vilket ger möjlighet att utvärdera scenarier av typen “what-if”, göra ändringar, optimera driften på verkstadsgolvet och identifiera och eliminera kostsamma fel och konstruktionsmisstag. Denna lösning gör det möjligt för alla företag att uppnå en bättre kvalitet och att driva innovationen.

DELMIA V5-6R2014 fortsätter att utöka och förbättra sin ledande PLM-teknologi för tillverkare och deras interaktion med fabriksprocesserna, genom dessa två nya produkter samt diverse förbättringar.

Se hela produktportföljen