Utforska

Digital tillverkning

Funktioner

De digitala tillverkningslösningarna i DELMIA® driver fram innovation och effektivitet inom tillverkning genom att globala produktionsprocesser kan planeras digitalt, simuleras och modelleras. Med DELMIA kan tillverkare virtuellt gå igenom hela fabriksproduktionen från konstruktion till att fastställa hur den globala efterfrågan ska mötas. Dessa simuleringsaktiviteter gör att tillverkare bättre kan ta itu med och förändra processer så att de snabbt kan bemöta konkurrensen eller dra nytta av nya marknadsmöjligheter.

Digital tillverkning
Utforska området
Driftshantering inom tillverkning

Driftshantering inom tillverkning

Funktioner

DELMIA®-lösningarna för driftshantering inom tillverkning hjälper tillverkare att förändra den globala produktionen för att uppnå och bibehålla en effektiv verksamhet. Det uppnås genom förbättrad insyn, kontroll och synkronisering i tillverknings- och leveranskedjeprocesser i global skala. Resultatet är ökad rörlighet och utökad kontinuerlig förbättring i företaget och utökad global leveranskedja. Tillverkare kan etablera en gemensam uppsättning processer som kan skapas, hanteras och styras enhetligt i global skala.

Utforska området

Planering och optimering av verksamhet

Funktioner

DELMIA:s lösningar för planering och optimering av verksamhet möjliggör verklighetsbaserad planering, schemaläggning och optimering för komplexa affärsprocesser på alla planeringsnivåer. Det gör att kunderna kan bygga vidare på sina konkurrensfördelar och planera för vinst genom att dokumentera hur verksamheten ser ut i verkligheten – ned till varenda liten viktig detalj. DELMIA:s kunder använder samma integrerade plattform för leveranskedja, planering och optimering för att planera sin arbetsstyrka, tillverkningsmiljö och logistik.

Planering och optimering av verksamhet
Utforska området