Processplanering

Time Study Analyst

Med Time Study Analyst får industriingenjörer ett kraftfullt program för att analysera komplexiteten för uppgifter som tilldelats arbetsplatser och använda branschens högsta standarder till att göra korrekta beräkningar av uppgiftstider.

Hämta datablad

beskrivning

I Time Study Analyst används vetenskapliga metoder som MTM istället för traditionell stoppursbaserad teknik. Med Time Study Analyst går det också att definiera och ta med befintliga data för bästa metoder som kunden redan utvecklat och därigenom utnyttja befintliga immateriella rättigheter. Tack vare den fullständiga integreringen med 3DExperience-plattformen kan studierna som utförs med Time Study Analyst användas direkt ihop med till exempel utrustningstilldelning (linjebalansering) i processplaneringen.

  • Tidsanalyserna går snabbare, är integrerade och exaktare
  • Programanvändarna kan snabbare och enklare optimera arbetarnas totala produktivitet och produktionssystemets effektivitet
  • Fullständig integrering med processplanering och arbetsplatsutformning i 3D
Kontakta en försäljare