CATIA-lösningar

Tack vare sina 3D CAD-lösningar på plattformen 3DEXPERIENCE, frigör CATIA sin innovationskapacitet i företag av alla storlekar och i olika sektorer.

Beprövade lösningar för att möta era utmaningar

Transport & mobilitet

CATIAs lösningar för Transport & rörlighet stöds av plattformen 3DEXPERIENCE för kreativ konstruktion, modellering, konstruktion och tillverkning av kompositmaterial, konstruktion av metallplåt, gjutformar och verktyg samt systemutveckling.

 

Flyg- och försvarsindustrin

CATIAs lösningar för flyg- och försvarsindustrin använder sig av plattformen 3DEXPERIENCE för kreativ konstruktion, modellering, konstruktion och tillverkning av kompositmaterial, konstruktion av metallplåt, och tillhandahåller en helt integrerad miljö för systemutveckling.

Industriell utrustning

CATIAs lösningar för industriell utrustning stöds av plattformen 3DExperience för konstruktion av gjutformar och verktyg, elsystem, 3D Master, systemutveckling och inbäddade system.

Högteknologi

CATIAs lösning för högteknologi stöds av plattformen 3DExperience för konstruktion av metallplåt, gjutformar och verktyg liksom systemkrav, av vikt för produktutvecklingen.

Finans och tjänster

CATIAs lösningar för finans- och tjänstesektorn stöds av plattformen 3DEXPERIENCE för kreativ konstruktion, konstruktion och tillverkning av kompositmaterial, konstruktion av metallplåt, gjutformar och verktyg, elsystem samt systemkrav för att tillhandahålla en unik digital produtkupplevelse för produktutveckingen.

Sjöfart & offshore

CATIAs lösning för Sjöfart & offshore stöds av plattformen 3DEXPERIENCE för konstruktion och tillverkning av kompositmaterial. CATIAs systemutvecklingslösning ger en fullt integrerad systemmodelleringsmiljö för beteendesimulering och erbjuder lösningar för inbäddade system.

Energi- och processindustrin

CATIAs lösning för Energi- och processindustrin stöds av plattformen 3DExperience och ger en fullt integrerad systemmodelleringsmiljö för beteendesimulering och erbjuder även lösningar för inbäddade system och programvara.