Marknadens bästa samarbete i multiversion

Kompatibilitet CATIA V5-V6 - möjliggör samarbetet mellan blandade team

Att stödja övergången från CATIA V5 till Version 6 är en prioritet för Dassault Systemes.  Många av våra kunder vill uppgradera till Version 6, men behöver fortsätta att samarbeta, internt eller externt, med arbetsteam som fortfarande använder V5. Med V6R2012X introducerar vi en ordentlig förbättring av kompatibiliteten mellan olika CATIA-versioner, vilket gör samarbetet på formnivå en realitet för blandade arbetsgrupper. Att övergå till CATIA Version 6 har aldrig varit enklare.

Investeringsskydd

Vår målsättning är att skydda den investering som våra kunder har gjort i CATIA V5, men också göra det lättare för dem att dra fördel av CATIAs öppna Version 6 i deras egen takt. Nu är det också lätt att gå över till CATIA Version6, samtidigrt som man samarbetar sömlöst med andra interna avdelningar, kunder och leverantörer som använder V5.

Kompatibilitet mellan olika former

3D-modeller som skapas i CATIA Version 6 kan nu skickas till V5, och behålla sina karakteristiska former. Man kan komma åt och ändra dessa former direkt i V5. En konstruktion kan nu utvecklas iterativt, och ingenjörerna har frihet att skapa och ändra delen på formnivå, oavsett om de använder CATIA V5 eller Version 6.  Alla former i delkonstruktionen, den generativa ytkonstruktionen och Sketcher, som berör utformningen av parametrisk geometri i 3D behålls, liksom monteringsstrukturer och positionsmatriser.

Teknologi - Version 6

Med den här förbättringen överstiger nu kompatibliteten mellan 3D-modeller i CATIA V5 och CATIA Version 6 den mellan 2 utsläpp av V5. Den skapar en ny samarbetspotential mellan blandade arbetsgrupper.  Detta har möjliggjorts genom att överföra valda delar av Version 6 förbättringar till V5, vilket illustrerar DS engagemang att stödja sina kunder.

Synkronisering av CATIA Version 6 och 5

Den här möjligheten att redigera Version 6-modeller inom V5 kommer att vara tillgänglig från och med V6R2012x och kommande utsläpp av V5, nu kallad V5-6R2012.  Att ge ett nytt namn till framtida versioner av V5 framhäver kompatibiliteten och synkroniseringen mellan V5 och Version 6, liksom den pågående förbättringen av V5-lösningar med avancerad Version 6-teknologi.