CATIA V6

CATIA V6 ökar innovationskapaciteten för företag av alla storlekar i alla industrier genom att leverera banbrytande konstruktionslösningar som ökar produktiviteten som ytterligare förbättras av en samverkande plattform. CATIA V6 aktiverar hela spektret av samverkande virtuell konstruktion av nästa generation, inklusive systemutveckling, formkonstruktion, maskinteknik och utrustning, samt återanvändning av företagskunskap.

Den virtuella produkten

CATIA V6 omdefinierar CAD från den rent fysiska produktdefinitionen och utökar den från en virtuell till en funktionell prototyp där man tar hänsyn till de olika aspekter som produktutvecklingen kräver, dvs. funktionella, logiska och fysiska samt aspekter gällande krav. Utformad för att fungera på en PLM 2.0-plattform, är CATIA V6 en samverkande 3D-lösning som länkar samman konstruktörer och ickespecialister.

CATIA - verksamhetsområden: