Utveckling av plastdelar och plastformar

Mold & Tooling Designer

Mold & Tooling Designer

Konstruktörer av formsprutningsverktyg behöver kunna konstruera verktyg snabbt utifrån sina kunskaper. De behöver dessutom kunna säkerställa att väggarna har en enhetlig tjocklek, att plastkomponenter kyls på ett korrekt sätt samt hantera problem som krympning och formborttagning. Produktkvaliteten hänger på att formkonstruktionen är noggrann så att konstruktörerna kan dra nytta av ett verktyg som är särskilt anpassat för dessa processer.

Rollen Mold and Tooling Designer är särskilt utformad för att tillgodose behoven hos konstruktörer av formsprutningsverktyg. Med en fördefinierad layout kan du införa och hantera flera infogningar i ett placerat gjutformställ, vilket ger en betydande produktivitetsökning. Det finns också ett särskilt livekommando som anpassar verktygets mått efter ritningarna. Plastformställ av standardtyp från leverantörer (DME, HASCO, FUTABA osv.) skapas direkt genom att du väljer rekommenderad konfiguration.

Kontakta en försäljare

beskrivning

En kraftfull processorienterad programserie för skapande och validering av detaljerade formsprutningsprodukter som utnyttjar produktutvecklingskunskap:

  • Konceptkonstruktion för anbudsprocesser, inklusive korrekta dragriktningar och analys av väggtjocklek, platshållare för ejektorer och kylsystem
  • Föregrip och kontrollera tillverkningsefterlevnad av plastformsprutning integrerat i formkonstruktionsmiljön
  • Extrahera delningslinjer och delningsytor med dedikerade funktioner som ger en unik automatisering av konstruktionsändringar.
  • Återanvänd komplexa mekaniska system för tidigare kinematisk validering
  • Återanvänd det företagskunnande som finns integrerat i smarta komponenter
  • Kataloger med standardgjutformar utrustade med smarta komponenter från de flesta av världens verktygsleverantörer
  • Effektiv konstruktion av 3D-elektroder

 

Mold & Tooling Designer
Hämta broschyr om CATIA Mold and Tooling