Utveckling av plastdelar och plastformar

Mechanical Tooling Designer

Mechanical Tooling Designer

CATIA Mechanical Design and Tooling er produktiv mekanisk konstruktion med intuitiv och flexibel 3D-konstruktion som utnyttjar kraftfulla komponent- och sammanställningsfunktioner, direktmodellering, animering av mekanismer och återanvändning av kunskaper. Helt anpassningsbara komponenter och en mallbaserad metod gör att projekt kommer igång snabbare. Säkerställ enhetliga konstruktioner samt granska och förfina tillverkningsbarheten så att det blir rätt från början.

Kontakta en försäljare

beskrivning

En kraftfull processorienterad programserie för generering och validering av detaljerade formsprutningsprodukter som utnyttjar produktutvecklingskunskap:

  • Definiera komponenter med specialanpassade beteenden
  • Skapa 3D-komponenter och -modeller
  • Intelligent placering av komponenter
  • Produktutvecklingsrelationer och animering av mekanik
  • Konstruktion av böjda komponenter med direktredigering
  • 2D-layout för 3D-konstruktion
  • 3D-viktanalys med BI
  • Importera (STEP, IGES), analysera och reparera konstruktionskomponenter på alla komplexitetsnivåer

 

Mechanical Tooling Designer
Kontakta en försäljare