Modelica-systembibliotek

Hydraulics Library ()

Hydraulics Library

Det Modelica-baserade Hydraulics Library är ett kraftfullt men lättanvänt verktyg för modellering av hydraulsystem med hjälp av mineralolja eller syntetisk olja.

Genom anpassning för multidisciplinär produktutveckling och HIL-verifiering (Hardware-in-the-Loop) tillgodoser biblioteket behoven hos produktutvecklare av hydraulsystem i flera olika branscher, till exempel fordon, tåg, flyg och industriell utrustning.

beskrivning

Konstruera och verifiera hydrostatiska drivsystem inom branscher för fordon, tåg, flyg och industriell utrustning.

  • Lägre risk för användaren genom utveckling och virtuell testning av hydraulkraftsystem
  • Konstruktion av system och komponenter med samma verktyg
  • Enkel integrering på alla användningsområden i alla branscher
  • Integrerad produktutveckling av komplexa produkter och system i olika discipliner
  • Perfekt för konstruktion, validering och testning av styrsystem
  • Kortare ledtider och minimerade kostnader på grund av mindre behov av testning av fysiska prototyper
  • Stort utbud av pumpar, cylindrar, ventiler, begränsningar, ledningar och volymer
  • Fullständigt FMI-stöd (Functional Mockup Interface)

 

 

Hydraulics Library
Hämta Dymola nu