Modelica-systembibliotek

Human Comfort Library ()

Human Comfort Library

Det Modelica-baserade Human Comfort Library tillhandahåller ett integrerat sätt att simulera värmekomforten i en bebodd byggnad eller ett fordon med passagerare.

Modellera och analysera snabbt den påverkan värmebelastningar från luftkonditioneringssystem, väder, utrustning och människor har på den totala värmekomforten för personer i området.

Kontakta en försäljare

beskrivning

Modellera och analysera värmekomforten i byggnader och fordon.

  • Solstrålning
  • Värmestrålning med lång våglängd
  • Konvektiv värmeöverföring
  • Värmeledning i material
  • Interna källor till värme och kyla (till exempel människor och utrustning)
  • Kompressibelt fuktluftflöde
  • Fuktledning mellan luft och väggar
  • Fordons geografiska position (latitud, longitud, orientering)
Human Comfort Library