Mekanisk konstruktion

Mechanism Simulation Designer

Mechanism Simulation Designer

Med tillägget Mechanism Simulation Designer kan produktutvecklare och konstruktörer simulera mekanismer. Kinematiska kopplingar som definierats i konstruktionens sammanställningsfas gör det möjligt att förstå konstruktionen och kan enkelt återanvändas i återgivningar av mekanismer oavsett hur komplex produktstrukturen är. Funktionskontroll och validering av mekanismer kan genomföras interaktivt eller genom att köra kinematiska eller dynamiska scenarier med läge med bruten kontakt. Data för korrekta konfliktanalyser, avståndsberäkningar, geometriska spår och slagvolym för en rörlig del presenteras i form av animeringar och bilder av mekanismerna i olika faser av en simulering. Slutligen kan simuleringen uppdateras automatiskt så att fler konstruktionsalternativ kan utvärderas inom samma tidsram.

Kontakta en försäljare

beskrivning

En omfattande och kraftfull uppsättning verktyg för skapande, hantering och simulering av produkter som innehåller komplexa mekanismer.

  • Produktutvecklingsrelationer
  • Animering av mekanik
  • Mekanismers mekanik
  • Kinematikscenario
  • Konfliktdetektering
  • Simuleringsanalys

 

Mechanism Simulation Designer
Kontakta en försäljare