Mekanisk konstruktion

3D Master Conceptual Designer

Genom att använda modellbaserade definitioner får företag en samlad referens för den totala produktdefinitionen – allt i 3D. Detta innebär att alla produktinformation har en enda källa, inklusive en helt korrekt geometrisk definition med infogningar.

Kontakta en försäljare

beskrivning

3D Master Conceptual Design ger en kraftfull och lättanvänd uppsättning funktioner som underlättar designsamarbetet under de tidiga stadierna av projektet. Det är helt integrerat i 3DEXPERIENCE-plattformen så att alla data som skapas kan delas med, och vidareutvecklas av, alla användare och discipliner. Användare kan skapa preliminära konstruktioner och dela dem med andra med hjälp av flexibla och intuitiva 2D- och 3D-tekniker. Det går snabbt att utforma och animera kinematiska mekanismer, så att koncept kan valideras på ett tidigt stadium. Det ger ett användbart koncept för nästa detaljerade konstruktionsfas.

3D Master Conceptual Designer
Ladda ned whitepaper om "3D Master Conceptual Design"