Sjöfarts- och offshoreindustrin

Preliminary Steel Structure Designer

Preliminary Steel Structure Designer

CATIA Preliminary Structure Designer används för att komplettera konstruktioner av tunga strukturer med realistiska plåt- och avstyvningselement. Du får branschspecifika funktioner för att skapa detaljerade komponenter för skrovstrukturer.

Den fullständiga integreringen av Structure Functional Design och Structure Detailed Design gör att användaren kan hämta tidigare definierad och granskad konstruktionsblocksinformation att användas i den detaljerade konstruktionen av strukturen.

Strukturkonstruktörer kan erhålla tidiga vikt- material- arbets- och balansuppskattningar av strukturen tillsammans med klassifikationsritningar som inkluderar konventioner. De kan även extrahera ett stödraster av hela fartyget för analys av finita element (FEA) och erforderligt godkännande av den grundläggande konstruktionen.

Kontakta en försäljare

beskrivning

 

 • Fullständiga definitioner av stålstruktursystem
 • Stålkonstruktion och -härdning som motstår tryck, last och hårda sjöförhållanden
 • Utplacering av plattor för däck och större skott
 • Definierar längs- och tvärgående avstyvningar
 • Placerar alla betydelsefulla öppningar.
 • Gemensamma leveransobjekt
 • Exakta utvärderingar av material- och arbetskostnader
 • Certifieringar av klassifikationsritningar av klassifikationsföretag som Lloyd och VERITAS.
 • Materialavtagningsblad
 • Analys av finita element
 • Vikt- och tyngdpunktsanalys per block
 • Inmatning av konstruktionsmodeller för förtillverkning (lofting)
Preliminary Steel Structure Designer
Kontakta en försäljare