Konstruktion för byggbranschen

Architectural Detail Designer

Architectural Detail Designer

Med den här rollen kan du:

 1. Organisera data i en produktstruktur med hjälp av anpassade branschtyper
 2. Registrera BIM-data (Building Information Model) för import och export enligt branschstandard
 3. Geolokalisera byggnader
 4. Använda molnanslutningar och samarbetsanpassning
 5. Hantera återanvändning av komponent- och konstruktionsteknik.
Kontakta en försäljare

beskrivning

Med Architectural Detail Designer kan du göra en fullständig definition av byggnadsprojektet. Det breda samarbetsramverket gör att arkitekter, planerare och kunder kan göra verklighet av byggnaden innan den faktiskt är byggd.

 • 3D-modellering
  • Konstruktion av alla typer av geometrier, solida och ytor
  • Exakta och helt parametriska CATIA-geometrier i 3D
  • Generativa 2D-ritningar
  • 2D-layout för 3D-konstruktion
  • Normal och stor omfattning
  • Konstruktionsgranskning
  • Störningskontroll
  • Plåt
 • Arkitekturinriktning
  • Byggbranschtyper
  • Geolokalisering
 • Användning av standarder och format
  • Export av BIM-modeller enligt branschstandard
Architectural Detail Designer
Kontakta en försäljare