Funktioner

CATIA ökar kapaciteten för innovation hos företag av alla storlekar inom många branscher genom att leverera konstruktions- och produktutvecklingslösningar baserat på...

Produktutveckling

CATIA Engineering Excellence

I takt med att produkter och upplevelser blir allt komplexare ställs även högre krav på prestanda- och kvalitetsmål. CATIA:s svar på utmaningen är att möjliggöra snabb utveckling av högkvalitativa mekaniska produkter.

Mekanikkonstruktörer som förses med CATIA-verktygen för 3D-modellering kan få insikt i nyckelfaktorer gällande kvalitet och prestanda i ett tidigt skede av produktens utvecklingsfas. Digitala prototyper, i kombination med digital analys och simulering, gör det möjligt för produktutvecklingsteam att virtuellt skapa och analysera en mekanisk produkt i dess driftsmiljö. 

CATIA Engineering tillhandahåller en plattform där produktutvecklare kan skapa alla slags 3D-sammanställningar för ett brett spektrum av tillverkningsprocesser.

Produktutveckling
Utforska funktionerna
Konstruktion

Konstruktion

CATIA Design för produkter i världsklass

I alla branscher, från produkt- till transportbranschen, spelar produktens stil och design en viktig roll för dess marknadsframgångar. Några av de viktigaste funktionerna i CATIA Design som lyfter konstruktionsinnovationen är möjligheten att utveckla form- och materialkreativiteten, uppnå en hög nivå av ytsofistikering och -kvalitet, samt att tillhandahålla rätt verktyg för att fatta beslut med både fysiska och virtuella prototyper. 

CATIA Design innehåller alla lösningar som behövs för kreativ konstruktion, förstklassig ytbehandling och produktupplevelse, med funktioner för t.ex. 3D-skissning, underliggande ytor, klass A-modellering, 3D-utskrift, omvänd kompilering, visualisering och upplevelse.

Utforska funktionerna

Systemteknik

Bemästra utvecklingsprocessen för tvärdisciplinära system

Det har aldrig varit mer utmanande att utveckla smarta produkter.  Utvecklare behöver en integrerad metod för systemtekniken för hela utvecklingsprocessen.  Kravhantering, systemarkitekturdefinition, detaljerad modellering och simulering av komplexa system, samt utveckling av inbäddad programvara är samtliga processer som måste behärskas i ljuset av den färdiga produkten. 

Dassault Systèmes systemtekniklösning tillhandahåller en unik, öppen och omfattande utvecklingsplattform. Det är en plattform med fullt integrerade funktioner för tvärdisciplinära modellerings-, simulerings-, verifierings- och affärsprocesser som behövs för att utveckla komplexa ”cyberfysiska” produkter. Det gör det möjligt för organisationer att snabbt och enkelt utvärdera begäran om ändringar eller utveckla nya produkter eller systemvarianter, samtidigt som de använder en enhetlig metod för prestandabaserad systemteknik som minskar de totala kostnaderna för system- och...

Systemteknik
Utforska funktionerna