CATIA systemutveckling

Hur hanterar ni multipla modellerings- och simuleringsapplikationer och hur gör ni för att leverera era produkter i tid? Dassault Systèmes erbjuder en unik lösning som underlättar den tvärvetenskapliga systemutvecklingsprocessen från modellering till simulering, kontroll och hantering.

Bemästra den tvärvetenskapliga systemutvecklingsprocessen

Utvecklare av intelligenta produkter som bilar, flygplan, industriell utrustning och andra komplexa elektromekaniska anordningar söker idag en enhetlig och integrerad metod för systemutveckling. Företagen behöver en verktygsuppsättning som gör det möjligt för dem att hantera systemutvecklingsprocessen för hela produkten men som också gör det möjligt för dem att lätt definiera och navigera mellan de relationer som existerar mellan de många olika systemens artefakter som definierar dessa komplexa produkter.

Dassault Systèmes systemutvecklingslösning är en öppen och tänjbar systemutvecklingsplattform – en plattform som omfattar modellering, simulering, kontroll och de industriella processer som behövs för att utveckla dessa komplexa "cyberfysiska" produkter. Den gör det möjligt för företagen att snabbt och lätt utvärdera krav på ändringar eller utveckla nya produkter eller systemvarianter genom att använda en enhetlig prestationsbaserad systemutvecklingsmetod som optimerar den globala kostnaden av system- och produktutvecklingen. 

Systemsimulering med Modelica

Vår lösning gör det möjligt för systemutvecklare att utföra och analysera system- eller undersystemsmodeller, och blandar dynamiska och statiska logiska beteenden genom att använda open source-språket Modelica. Detta språk gör det möjligt att generera ett deterministiskt beteende och återanvända modulära komponenter. Biblioteket Modelica Standard, som innehåller mekaniska, termiska, elektriska, elektroniska, flödestekniska komponenter samt styrkomponenter, förbättrar avsevärt samarbetet mellan ingenjörerna på olika områden.

Mer information om:


Inbäddade system


Att utveckla inbäddade system är en komplex historia, inte bara på grund av de involverade riskerna om dessa system misslyckas, men också beroende på de komplexa konstruktionskedjorna i flera lager och den tvärvetenskapliga expertisen som är involverade. Dassault Systèmes lösning för utveckling av inbäddade system hjälper ingenjörerna inom industrier som flyg- och försvar, fordon och transport, industriell utrustning, medicinsk utrustning, energi och skeppsbyggeri, att effektivt hantera sin systemutvecklingsprocess. Med våra produkter kan systemutvecklingsingenjörer konstruera, samarbeta, simulera och validera sina modellbaserade inbäddade systemapplikationer mellan olika tvärvetenskapliga team.

Läs mer om:


Systemsäkerhetsanalys


Den här modulen inriktar sig på förbättringen av säkerhetsåtgärder och en tidig integrering av dessa under konstruktionsfasen av produkt och system. För att hantera alla aspekter av säkerhetsutvärderingen, och för att överensstämma med certifieringsorganismer och företagsnormer, beskrivs både de funktionella (konstruktion) och dysfunktionella (säkerhet) tillstånden av systembeteendet i en gemensam referensmodell.

Läs mer om:


Systems Architecture

Systemarkitektur

Systemutveckling börjar med den strukturella definitionen av systemet, inklusive funktionella eller strukturella relationer mellan dess olika undersystem, allt enligt kundens behov och tekniska krav. DS systemutvecklingslösning gör det möjligt för systemarkitekterna att definiera både de tekniska och kommersiella aspekterna av systemutvecklingsprocesserna, vilket kortar ned den tid som krävs från och med den initiala specifikationsdefinitionen fram till utveckling och produktlansering. Förutom full spårbarhet, gör tidiga och omfattande valideringsmöjligheter det möjligt för systemutvecklarna att producera innovativa konstruktioner snabbare, med minskade kostnader för kostsamt omarbete som ofta identifieras sent i utvecklingscykeln.

Läs mer om:


Requirements Engineering

Kravhantering

En effektiv kravhantering av komplexa produkter och system garanterar överensstämmelsen med regler och specifikationer samtidigt som den kortar ned tiden för produktlansering, samt hjälper till att reducera globala kostnader. Dassault Systèmes lösning gör det möjligt för företagen att samla in kundkrav och omsätta den informationen till nya produkter och system på ett snabbt och effektivt sätt.

Läs mer om: