Electre

Elsys förvärvades i oktober 2011 av Dassault Systemes, och utökar vår portfölj tack vare funktionerna för elscheman och kabeldragning som tillförts av tillämpningen ELECTRE. Integreringsfunktionerna med CATIA V5 Electrical design har också utökats tack vare CATELECTRE.

Electre: Elscheman & kabeldragningsdiagram

Hantera och integrera elscheman i konstruktionen och tillverkningen av elektromagnetiska produkter och system, det är ELECTREs uppgift, en tillämpningssvit som omfattar en teknologi för elscheman med konstruktion, tillverkning och livscykelhantering av elektromekaniska system både för bil- och flygindustrierna, men även andra sektorer (maskiner, utrustning osv.).

Dessa lösningar ger ett högt mervärde på alla stadier av konstruktionsprocessen tack vare en grundlig förståelse av behoven av inbäddade elsystem inom ovan nämnda sektorer, och en genomgående behandling av kablingsproblemen i 3D inom både konstruktion och tillverkning. Dassault Systemes ELECTRE-lösningar utgör ett innovativt, produktivt och kontrollerat svar på de industriella problemen av inbäddade elektriska system i olika sorters fordon. Nyckeln till att lösa dessa problem är användningen av en lösning för elscheman som tar hänsyn till alla aspekter av mångfalden och komplexiteten av systemen, från inbäddade elsystem (funktioner, normer osv.) och elektromekanik (3D-routing, segregation, osv.) till projektutformning (tillverkningsdokument, etc.). Därigenom täcker ELECTRE-lösningarna effektivt industrins behov, och underlättar samarbetet mellan elektriska och mekaniska ingenjörer, samt tillfredsställer kraven inom varje industriell gren.

Related Videos

Elscheman

Tillämpningen ELECTRE utgör själva kärnan av ELECTRE-sviten av lösningar för elscheman. Den har utvecklats av professionella inom industrin för sektorer där man konstruerar produkter som kombinerar mekaniska och elektriska teknologier som kräver speciella tillämpningar för elscheman, konstruktion av ledningsknippen, kabelsystem och ledningsdragning. Från schema till komplett produktionsfil för kabelsystemen, erbjuder ELECTRE ett brett utbud av tillämpningar som täcker hela den elektriska konstruktionsprocessen i sin mekaniska miljö och genererar automatiskt tillverknings- och kabeldragningsdokument.