CATIA Konstruktion av elkabelsystem & ritningar

Från flygplan till bilar, båtar och vitvaror ökar antalet och längden på ledningar och kablar ständigt. Hur hanterar man en sådan komplexitet samtidigt som man måste leverera produkterna i tid? Dassault Systèmes (3DS) lösning för konstruktion av elkabelsystem & elscheman möjliggör samverkande konstruktion av elsystem i ett sammanhang av en virtuell produkt.

Optimera utformningen av elkabelsystem

Lösningen CATIA Electrical CAD tillför en integrerad miljö som möjliggör samverkande konstruktion av elsystem i sammanhang av virtuella produkter för att säkerställa montering av kabelsystem som minskar fel i den senare delen av processen. Vår lösning är baserad på funktionella, logiska och fysiska krav, som ger full spårbarhet av information från de initiala kraven till den slutliga produkten. Kunskapshantering är inkluderad i lösningen för att underlätta automatiserade kontroller av konstruktionen av elkabelsystem mot fördefinierade överensstämmelseregler och normer som måste följas genom hela konstruktionen och tillverkningsprocesserna. CATIAs Electrical CAD-system möjliggör effektiv samtidig utformning av mekatroniska delar så att ingenjörerna från olika avdelningar som mekanik och el och system kan samarbeta för att optimera konstruktionen av elkabelsystem. För mer information, spela upp webbseminariet 15!

En enhetlig process

Processen Electrical Design från CATIA integrera hela processen från krav och elsystemdefinition till kabeldragning i 3D och dokumentation för tillverkning.

Intuitivt samarbete

Förbättrar samarbetet mellan el- och maskiningenjörer och möjliggör kontinuerligt samarbete mellan alla inblandade genom hela processen. Att ha en enda datamodell på plattformen innebär att alla arbetar på samma version.

Programvarulösningar för elsystem

CATIA Electrical Software förenklar arbetet för ingenjörerna, genom att tillhandahålla kraftfulla lösningar för elkonstruktion och elscheman genom hela processen, för logisk (intuitiv konstruktion av banor och utrustning), och fysisk konstruktion (symmetriska kabelsystem, minimisering av användarinteraktionen och förbättring av kvaliteten) och tillverkning (enkelt användargränssnitt för att definiera layouten av schemat för kabeldragningen).

Get the Flash Player to see this rotator.
Thomas Feuerstein,Direktör, P3 Voith Aerospace France

Med CATIA Electrical kan man snabbt och effektivt anpassa elsystemen till den nya utformningen när strukturens konstruktion ändras.

Thomas Feuerstein
Direktör, P3 Voith Aerospace France