Maskinteknik

Alla produkter blir alltmer komplexa. Målsättningar gällande prestanda och kvalitet blir alltmer krävande. Det har blivit avgörande att tidigt få insyn i nyckelfaktorer som kvalitet och prestanda för en produkt. CATIA kan hjälpa er att göra detta, vilket gör det möjligt att snabbt utveckla mekaniska högkvalitetsprodukter.

En ny öppning för maskiningenjörer

Maskiningenjörer utrustade med dessa 3D-modelleringsverktyg  kan få en översikt av nyckelfaktorerna vad gäller kvalitet och prestanda på ett tidigt stadium i utvecklingsfasen. Virtuella prototyper kombinerade med digital analys och simulering, gör det möjligt för produktutvecklarna att virtuellt skapa och analysera en mekanisk produkt i sin driftmiljö.

Lösningarna CATIA Mechanical Engineering gör det möjligt att skapa vilken typ som helst av 3D-uppsättningar för ett stort antal maskintekniska processer. De behandlar de specifika kraven för ett stort antal processer och industrier, från gjutning och smide, till plastgjutning och andra formgjutningsprocesser, kompositdelskonstruktion och tillverkning, konstruktion av maskinbearbetade delar och plåtdelar, till avancerade svetsnings- och fastsättningsprocesser. Ingenjörerna kan förlita sig på CATIAs 3D-modelleringsverktyg för att definiera en komplett mekanisk produkt inklusive funktionella toleranser, 3D-anteckningar liksom kinematik. Fördefinierade processer i CATIA gör det möjligt för ingenjörerna att öka produktiviteten, inte bara för att avsluta den mekaniska konstruktionen tidigare men också för att utföra 3D-modelleringsändringarna snabbare.

CATIA underlättar följande maskintekniska processer:

Mekaniska system

Den här lösningen täcker ett brett register av funktioner, som konstruktion av komponenter, placering av dessa, automatiserad konstruktion av mekanismer, kinematiksimulering i realtid, funktionella toleranser och anteckningar, generering av monteringsscheman och fotorealistisk bildgenerering. Från det första utkastet i 3D till detaljerade processorienterade uppgifter, kan ingenjörerna dra nytta av alla CATIAs modelleringsfunktioner, inklusive direkta 3D-skisser, geometriska ytkreationer, konstruktion baserad på formegenskaper och funktionell modellering utan historik.

Läs mer om:


Mekaniska system 

Baserad på metoden RFLP (funktionella, logiska och fysiska krav), främjar CATIA en samverkande definition av produkten genom dess olika avbildningar från koncept till produktion och drift. Detta gör det möjligt för konstruktörerna, ingenjörerna och systemarkitekterna att definiera produktens funktionella uppdelning. De logiska enheterna representerar de tekniska lösningarna och motsvarande fysiska delar och monteringar.


Strukturella delar och monteringar

Snabba och flexibla lösningar baserade på spetsteknologi ger en optimal metod för att hantera ändringar genom hela produktlivscykeln. Konstruktion av gjutna och smidda produkter, samt deras motsvarande verktyg kan definieras mycket snabbt. Ingenjörerna kan få åtkomst till produktiva verktyg som Automatic Draft och Filleting eller följa en funktionell modelleringsmetod. CATIA täcker också svetsning, kompositmaterial, strukturer, fastsättningar och metallplåtprocesser.

Läs mer om:


Konstruktion av elsystem

CATIA tillhandahåller en genomgående dedikerad elektro-mekanisk lösning för konstruktion och dokumentering av elkabelstrukturer i alla produkter som omfattar elektriska, elektroniska och elektro-mekaniska komponenter. Att skapa elektriska moduler direkt i den virtuella prototypen reducerar tid, kostnader och störningar. Tillverkningsdokumentation kan även skapas automatiskt.

Läs mer om:


Konstruktion av rörsystem

Rörsystem i industriella produkter är som artärerna i den mänskliga kroppen. Ett misstag i konstruktionen eller en approximering kan få katastrofala följder för den globala produktprestationen. En stor precision i konstruktionen med hänsyn till sammanhanget och de interna/externa begränsningarna i rörsystemet är avgörande faktorer för framgång.

Läs mer om:


Elektronikkonstruktion

Dagens konsumenter kräver kompakta elektroniska apparater som verkligen är på toppnivå. För att kunna skapa högkvalitetsprodukter snabbare, har CATIA integrerat realistiska tryckta kretskort inuti en virtuell produkt vilket underlättar samarbetet mellan mekanik- och elektronikspecialister.

Läs mer om:


Verktygskonstruktion

CATIA tillhandahåller en stor uppsättning tillämpningar för verktygskonstruktion, både för allmänna verktyg liksom gjutpressar och matriser. En utförlig katalog över industriella standardkomponenter ingår för att automatisera verktygsdefinitionen. Specifika verktyg tillhandahålls också för att svara mot behoven av sprutformning. 

För mer information: