Kontakta oss

Systembiologi och integrativ behandling

LÄKEMEDELSUTVECKLING GENOM SAMARBETE VIA OMFATTANDE TVÄRDISCIPLINÄR VETENSKAPLIG UPPLEVELSE

Läkemedelsindustrin genomgår stora förändringar för att kunna möta de innovationsutmaningar den står inför. FoU-produktiviteten är under ständig press, eftersom tillsynsorgan och finansiärer efterfrågar fler och fler bevis på att de nya läkemedlen svarar mot ett faktiskt medicinskt behov på marknaden. Ett tecken på detta är att datorbaserade prognoser och simuleringsresultat blir en allt viktigare del av inlämningsfilerna för regleringsgranskning. Detta tryck i kombination med en ny extern ekonomisk miljö och den växande marknadsandelen för generikatillverkare utgör en tung belastning när det gäller läkemedelsföretagens kort- och långsiktiga prestanda.

Dassault Systèmes har i samarbete med branschledare inom BioIntelligence Consortium utvecklat ett omfattande paket BioPLM-lösningar för att hantera utmaningar och förbättra effektiviteten i läkemedelsutvecklingen och utvecklingsprocessen. Genom globala vetenskapliga samarbeten, sammanställningar av vetenskapliga data och semantisk sökning samt virtuell modellering och prediktiva simuleringar får läkemedelsforskare och deras globala nätverk möjlighet att snabbt och mer effektivt ta fram nya läkemedel samt förbättra resultaten för nya och bättre riktade behandlingslösningar.

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Therapeutics Efficacy Modeler

  Lokalt på företaget
  Komplett svit för biologer inom forskning och utveckling som gör att de kan utforma, dela och samarbeta på evidensbaserade biologiska hypoteser om mekanismer för läkemedelsverkan.
  Upptäck rollen
 • Therapeutics Knowledge Scientist

  Lokalt på företaget
  Samarbeta utifrån en samlad semantisk vy över alla interna och externa vetenskapliga rön som behövs för upptäckts- och utvecklingsuppgifterna inom biovetenskapen.
  Upptäck rollen
 • Therapeutics Safety Modeler

  Lokalt på företaget
  Inriktning på två användningsområden: utvärdering av bioläkemedels immunogenicitet och optimering av dem genom att minska riskerna. Utvärderingen av immunogenicitet baseras på modellering av det humorala immunsvaret från immunsystemet (presentation av peptidfragment från HLA-systemet). Risken längs bioläkemedelssekvensen och riskfördelningen inom befolkningsgrupper kartläggs. Bioläkemedlet betygssätt enligt en immunogenicitetskala utifrån immunogenicitetsrisken, vilket underlättar vid prioritering av läkemedel.
  Upptäck rollen