| Virtuell biosfär och material

Med hjälp av 3DEXPERIENCE®-plattformen kan BIOVIA™ tillhandahålla global samverkande upplevelse av en produkts hela livscykel för att transformera vetenskaplig innovation

BIOVIA-lösningar skapar en oöverträffad vetenskaplig styrningsmiljö som kan hjälpa vetenskapsdrivna företag att skapa och sammanlänka biologisk, kemisk och materialrelaterad innovation för att förbättra vårt sätt att leva.

Den branschledande BIOVIA-portföljen fokuserar på att integrera mångfalden av vetenskap, experimentella processer och informationskrav inom forskning, utveckling, kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och tillverkning. Utbudet av funktioner omfattar vetenskaplig datahantering, biologisk, kemisk och materialrelaterad modellering och simulering, öppet utvecklingspartnerskap, vetenskaplig schemaläggning, laboratorieförvaltning i hela företaget, kvalitetsstyrning i hela företaget, miljö, hälsa och säkerhet samt intelligenta produktionsprocesser.

Kontakta oss
BIOVIA

Viktiga funktioner och fördelar

 • Accelerate-kompatibel produkt- och processutveckling från forskning via kvalitetssäkring och kvalitetskontroll
 • Skapa företagsomfattande intelligens som hjälper till att minska cykeltider för produktkommersialisering
 • Hantera och förbind vetenskapliga innovationsprocesser och information med andra produktlivscykelsystem
 • Samla in konsekventa data elektroniskt och använd dessa för att förbättra insikten i process- och produktkvalitet från tidigt konstruktionsskede vidare till fullskalig kommersialisering
 • Förenkla åtkomst av data och rapportering genom hela företaget och delge information till intressenter på lämpligt sätt för att bidra till att förbättra beslutsfattandet
 • Underlätta samarbete, internt och mellan externa forskningsnätverk, för att komma åt, organisera, analysera och dela information

Сообщества и блоги

Больше сообществ
 • BIOVIA сообщества

  Доступ к загрузке продуктов, документации по продуктам, техническим комментариям, объявлениям о выпуске новых версий, пользовательским руководствам, блогу BIOVIA, службе поддержки и многому другому

  Узнать больше
 • Блоги

  Эксперты Accelrys анализируют тенденции в отрасли, делятся своими идеями и хотят услышать ваше мнение.

  Присоединяйтесь к нашим экспертам

I dagens upplevelseekonomi skapar förmågan att upptäcka, konstruera och leverera banbrytande innovation på molekylär nivå investeringsvärde för vetenskapsdrivna företag i alla branscher med potential att förse kunderna med exponentiellt värde.

Max Carnecchia Chief Executive Officer, BIOVIA