3DVIA Store Experience

Revitalize the basics of retail with the power of 3D

Ett virtuellt sammanträdesrum för marknadsföring

3DVIA Shopper Experience möjliggör ett effektivare samarbete mellan användare och kommersiella partner med hjälp av interaktiva, virtuella 3D-butiker för att granska marknadsföringsplanerna.

Related Videos

3DVIA Store Experience gör det möjligt för användare att:

  • Visuellt kommunicera marknadsföringskoncept till partner med hjälp av 3D
  • Dela verklighetstrogna upplevelser av detaljhandeln, där användarna kan navigera genom virutella butiker och interagera med produkterna
  • Validera affärskoncept genom att se dem genom konsumenternas ögon
  • Säker åtkomst och distribution av marknadsföringsinformation för produkter och varumärken
  • Effektivt koppla samman lokala och internationella arbetsteam