3DVIA Studio Pro

3DVIA Studio Pro är en interaktiv 3D-tillämpning för authoring som gör det möjligt för användare att effektivt skapa och presentera helt immersiva och fantastiska 3DEXPERIENCES.

Starka sidor hos 3DVIA Studio Pro

3DVIA Studio Pro är en integrerad plattform för innehållsutveckling, resultatet av Dassault Systèmes mer än 15 års erfarenhet inom utvecklingen av mer immersiva 3D-programvarutillämpningar i realtid. 3DVIA Studio Pro är en företagslösning som utrustar användarna med de nödvändiga författarverktygen och det professionella stödet som krävs för att snabbt utveckla interaktiva tillämpningar som till exempel virtuell utbildning som kan användas i säkra miljöer.

Professionell publicering

  • Tillämpningar åtkomliga för Rendering community direkt på 3dvia.com
  • Skräddarsydd installation genom 3DVIA Studio Pro Player
  • Självständiga programfiler (.exe)
  • Integrering med VR/AR-system

Immersiv virtualitet
Konceptet immersiv virtualitet (iV) täcker de verktyg och teknologier som gör det möjligt för användare att fysiskt uppleva immersiv visualisering av 3D-modeller, vilket gör det möjligt för dem att interagera på ett naturligt sätt med den virtuella världen för mer levande, verklighetstrogna upplevelser.  3DVIA Studio Pro har förmågan att hantera utrustning för virtuell och utökad verklighet samt installationsmiljöer, och utgör en enhetlig plattform som svarar mot alla behov inom iV-tillämpningar.

Support på professionell nivå
Era projekt kan avancera smidigt tack vare åtkomst till dedikerad support och rådgivning från 3DVIA Studio Pros teknikerteam.

Kreativ samarbetsmiljö
För effektivare utbyten mellan olika arbetsteam. 3DVIA Studio Pros samverkande struktur gör det möjligt för produktutvecklare och artister att arbeta samtidigt på olika delar av samma projekt utan att avbryta arbetsflödet.

Utveckling genom användargrupper
Utnyttja kraften med Web 2.0-teknologin genom 3dvia.com, en portal som baserar sig på de resurser användargrupperna utgör, och där det finns ett brett urval av 3D-modeller, mallar och beteenden.

Renderings- och avancerade motorer
Skapa mer övertygande och realistiska interaktiva 3D-projekt med hjälp av olika avancerade motorer: rendering, fysisk, ljud, animering, video, webb, och resursmanipulering.

Konstnärlig kanal
Importera konstnärliga resurser från större verktyg för skapande av digitalt innehåll (Maya, 3ds Max) till 3DVIA Studio Pro med skräddarsydda importörer som gör jobbet åt dig.

Skript/felsökning
Använd Virtools Scripting Language (VSL), ett kraftfullt C++-baserat språk som kompletterar det schematiska redigeringsprogrammet 3DVIA Studio och SDK, för att behandla skript i körläge/redigeringsläge, men också för felsökning i projekt.

Beteendebibliotek
Minska ned programmeringstiden genom att använda 3DVIA Studio Pro-biblioteket med 450 byggstenar - förkonfigurerade kodsnuttar för att tillföra vissa funktioner till objekt (t.ex. rotation).

Dokumentation

Lär dig 3DVIA Studio Pro som nybörjare eller perfektionera dina kunskaper i vårt ständigt utökade bibliotek med detaljerad dokumentation online, kurser, demonstrationer, nedladdningsbara projektfiler, med mera. 

Monteringsprocesskontroll
När det är dags för montering, så låt 3DVIA Studio Pro ta hand om din projektoptimering med resursprocessorer för att förenkla polygoner, ändra storleken på texturer, omvandla modellformat osv.