3DVIA Studio Pro

3DVIA Studio Pro är en interaktiv 3D-tillämpning för authoring som gör det möjligt för användare att effektivt skapa och presentera helt immersiva och fantastiska 3DEXPERIENCES.

3DVIA V6R2013x - starka sidor

Related Videos

3DVIA Studio Pro V6R2013x

Professionell 3D-utvecklingsmiljö

3DVIA Studio Pro är en integrerad plattform för utveckling av immersiva 3D-tillämpningar i realtid. 3DVIA Studio Pro är en lösning för företag och ger användarna ett brett urval av lättanvändliga gränssnitt, motorer och redigerare som hjälper till att hålla produktionen på rätt spår och säkerställer att den inte överskrider budget.

Professionell publicering

3DVIA Studio Pro ger användarna en hög grad av flexibilitet för leverans av färdigt innehåll som omfattar:

  • Renderingstillämpningar tillgängliga direkt i 3dvia.com för medlemmar i en community
  • Kundanpassad utveckling genom 3DVIA Studio Pro Player
  • Oberoende programfiler (.exe)
  • Integrering med VR/AR-system


Avancerade Renderingsmotorer
3DVIA Studio Pro gör att man kan skapa mer övertygande och realistiska interaktiva 3D-projekt med hjälp av avancerade motorer för rendering, fysik, ljud, animeringar, video, webb och resursmanipulering.

3D-pipelinehantering
Med 3DVIA Studio Pro kan man tydligt definiera processerna för att optimera 3D-CAD- och DCC-data - oavsett källa. Med hjälp av konfigurerbara resursprocessorer, kan 3DVIA Studio Pro skapa resursinstanser med lämpliga texturer, och filformat för användning i olika tillämpningar. Om datakällan ändras, uppdateras alla associerade instanser automatiskt. Den här intuitiva metoden för 3D-resurshantering gör att man kan arbeta mer effektivt för en snabbare utveckling av tillämpningar.

Immersiv virtualitet (iV)
Immersiv virtualitet (iV) reflekterar de verktyg och de tekniker som gör det möjligt för användarna att fysiskt ta del av 3D-miljöerna, och låta dem interagera på ett naturligt sätt med den virtuella världen för en livlig 3D-uipplevelse. 3DVIA Studio Pro har en enda plattform som servar alla behov av iV-tillämpningar med möjlighet att hantera virtuella anordningar och anordningar för förstärkt verklighet, samt utvecklingsmiljöer.

Öppen arkitektur
Oavsett om användarna är systemutvecklare, programmerare eller 3D-artister, ger 3DVIA Studio Pro tillgång till både visuella (schematiska) metoder och programmeringsmetoder (VSL) för att utarbeta tillämpningar. Med hjälp av C++ SDK, kan man lätt integrera kundanpassade beteenden för att öka produktionseffektiviteten och skapa så realistiska tillämpningar som möjligt.