3DVIA Composer - enkla lösningar för komplexa maskiner

En ny dimension för produktkommunikationen

Leverantörer av industriell utrustning världen över förlitar sig på 3DVIA Composer för att optimera sina affärsprocesser, påskynda marknadsleveransen och för att kommunicera produktinformation på ett tydligare sätt. Genom att utnyttja existerande 3D-konstruktionsdata gör 3DVIA Composer det möjligt för tillverkare att påbörja produktkommunikationen tidigare och hålla leverablerna uppdaterade när konstruktionen ändras. 

3DVIA Composer är en lösning för att skapa bordsdatorinnehåll som är lätt att lära sig och intuitiv att använda, och som utgör en oöverträffad verktygslåda för utveckling och användning av 2D- och 3D-bilder och animeringar. Detta innehåll kan användas för att möta en brett urval av kommunikationsbehov, som till exempel produktdokumentation, tekniska illustrationer, animerade monteringsinstruktioner, interaktiva tjänster och utbildningstillämpningar, liksom försäljnings- och marknadsföringsmaterial.