3DVIA Composer

3DVIA Composer is a desktop application for revolutionizing the creation of product deliverables.

3DVIA Composer är ett flexibelt och lättanvändligt system för att skapa innehåll för bordsdatorer, som samordnar skapandet av produktdokumentation och tekniska illustrationer. För mer dynamiska behov inom produktkommunikation, tillhandahåller 3DVIA Composer även en högeffektiv plattform för att skapa animerade 3D-instruktioner för monteringar och underhåll, liksom interaktiv marknadsföringskommunikation.

Baserad på en lättvikts XML-arkitektur gör 3DVIA Composer det möjligt för icke-tekniska användare att skapa associativa produktleverabler i 2D and 3D direkt från 3D CAD-data. Genom att utnyttja existerande produktkonstruktioner kan man med hjälp av 3DVIA Composer påbörja arbetet med produktleverablerna tidigare och hålla dem uppdaterade automatiskt, vilket hjälper till att minska kostnaderna och påskynda marknadslanseringen.

Animeringar inklusive kinematik och omvänd kinematik, liksom rasterbilder i högupplösning  inklusive BMP-, JPG-, PNG- och TIF-filer, kan lätt skapas. Att producera 2D line art som SVG- och CGM-filer går snabbt och lätt med 3DVIA Composers inbyggda funktioner för tekniska illustrationer.

3DVIA Composer gör det möjligt för användarna att kontrollera och styra åtkomsten till deras intellektuella egendom i 3DVIA Composer-genererade leverabler. Med "Right Manager"-inställningar kan innehållsskapare hantera åtkomsten när de spelar innehåll med 3DVIA Composer Player och kan också använda patenterad "Secure3D"-teknik för att förebygga kopiering eller stöld av intellektuell egendom.

Genom att utnyttja styrkan i interaktiv 3D, kan tillverkarna producera teknisk produktkommunikation som hjälper kunder och partner att förstå och komma ihåg information mer effektivt.