Simulation Process Management

Automatisera, omproducera och industrialisera simuleringsmetoderna för varje produkt

Simulation Process Management ger användaren en direkt åtkomst till simuleringsprocesskontroller och resultat på 3DEXPERIENCE-plattformen. Den tillhandahåller processfunktioner för produktanalys och konstruktion, vilket tidigt ger riktlinjer under de mest kritiska faserna av innovationen. Simuleringsprocesshanteringen är en naturlig förlängning av konstruktionen, och gör det möjligt för användarna att studera beteendet av konstruktionen och att utforska alternativ på den kraftfulla 3DEXPERIENCE-plattformen.

Simulation Process Management tillhandahåller ett ramverk för att samla in, återanvända, omplanera och tillämpa simuleringsmetoder på ett annat sätt i hela företaget, metoder som har utvecklats inom simuleringsteamet. Dessa metoder kan hanteras, uppdateras, följas upp och tillämpas inom ramverket för simuleringsprocesshanteringen. När man tidigare behöll simuleringskunskap inom en given grupp, gör denna lösning det nu möjligt att låta kunderna industrialisera denna kunskap och omvandla den till en verklig företagstillgång. Simulation Process Management gör det möjligt för kunden att utgå från enkla metoder som använts endast en gång i simuleringsteamet till reproducerbara metoder som tillämpas kontinuerligt i hela företaget.