Robot Simulation

Simulera och validera beteendet för en industrirobot

Robot Simulation tillhandahåller en 3D-miljö där användarna kan skapa, simulera och validera en hel robotstation för vilken tillverkningsindustri som helst. Robotsimuleringsingenjörer kan positionera resurser, simulera robotar och verktyg, avhjälpa fel i rörelsebanorna och fastställa in- och utanslutningar mellan styrorgan för robotar och andra anordningar.

Lösningens sekvenseringsverktyg gör det möjligt att skapa komplett arbetsstationslogik genom att sekvensera robotar och anordningar. Robotsimuleringsingenjörer kan utföra genomförbarhetsstudier medan de skapar optimerade störningsfria simuleringar som implementerar tillverkningsprocesserna. Robot Simulation inkluderar ett omfattande bibliotek av robotar och styrorgan för alla större tillverkare av industrirobotar för att stödja utformning och simulering.

Robot Simulation finns tillgänglig på "premise".

Get the Flash Player to see this rotator.

Nyckelfunktioner och fördelar:

  • Banbrytande användarupplevelse
  • Snabb, enkel utformning av robotstationer
  • Tidig upptäckt och lösning av problem rörande design for manufacturing 
  • Samtidigt robotsimulering
  • Förbättrat samarbete mellan simuleringsingenjörer och konstruktörer
  • Skapa, simulera och validera robotuppgifter i tillverkningen
  • Större produktvititet för simuleringsingenjörer