Multiphysics Simulation

Komplett uppsättning funktioner för att lösa multifysiska problem

Multifysisk simulering är baserad på den marknadsledande Abaqus-teknologin och tillhandahåller en komplett serie funktioner för lösning av multifysiska problem som omfattar linjära och icke-linjära fasta ämnen, vätskor, värmeöverföring, akustik, vibrationer, elektromagnetik med låg frekvens, elektrostatik och kopplade beteenden mellan dessa multipla fysiska reaktioner. Samtidig simulering med externa produkter är också möjlig vilket utökar tillämpbarheten ytterligare. Beteenden av komplexa material på alla områden tillhandahålls inklusive metaller, plast, elastomerer, jord, vätskor och andra vanliga tekniska och högteknologiska materialreaktioner. Analyser av enstaka delar liksom komplexa uppsättningar är enkla att utföra. De flesta företag av typen "Fortune 500", förlitar sig på Abaqus inom den multifysiska serien som en av deras go to-verktyg för teknisk produktutveckling. Multifysiska applikationer omfattar, bara för att nämna ett fåtal, termomekanisk hållbarhet av bilmotorer, utmattning och brott på kompositstrukturer, interaktion mellan däck och jord, termomekanisk hållbarhet av insugningsrör i motorer och elektroakustisk textilskärning. Ett mycket stort antal andra applikationer är också möjliga.